4 Marke "COPAL QUADRO"

Typ
Länge L [cm]
Höhe H [cm]
Breite B [cm]
Radlast RL [to]

COPAL QUADRO Baumwurzelraumschutz COPAL-Quadro-Basiselement, 1/1 Element L 238 cm, B 238 cm, H 40 cm

COPAL QUADRO Baumwurzelraumschutz COPAL-Quadro-Basiselement, 1/2 Element L 238 cm, B 119 cm, H 40 cm

COPAL QUADRO Baumwurzelraumschutz COPAL-Quadro-Wurzelraum., 1/1 Erweit. o. Wurzelöffnung, L 238, B 238, H 20cm

COPAL QUADRO Baumwurzelraumschutz COPAL-Quadro-Wurzelraum., 1/1 Erweit. m. Wurzelöffnung, L 238, B 238, H 40cm